RADWAG BloggerRADWAG FacebookRADWAG RSS
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Akty prawne
Klasyfikacja wag
Błędy graniczne wag
Ocena zgodności
Oznaczenia wag
Legalizacja ponowna wag
Wzorcowanie
Wpływ przyspieszenia ziemskiego
Kontrola towarów paczkowanych
Legalizacja ponowna wag
Obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na użytkowniku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wagę należy poddać legalizacji ponownej w przypadku:
• końca terminu zgłoszenia wagi po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu
  oceny zgodności
• końca okresu ważności legalizacji ponownej
• po naprawie wagi
• w przypadku gdy cechy legalizacji są zerwane lub uszkodzone (nieczytelne)
 
Termin dokonania oceny zgodności (deklarowania zgodności typu WE
lub legalizacji WE)
Termin zgłoszenia wagi po raz pierwszy do legalizacji ponownej po ocenie zgodności Okres ważności legalizacji ponownej
Rodzaj dowodu
legalizacji ponownej
do 30.04.2004 nie dotyczy 25 m-cy*) cecha albo cecha i świadectwo
od 01.05.2004
do 31.12.2004
31.12.2007 25 m-cy*)
od 01.01.2005
do 31.12.2005
31.12.2008 25 m-cy*)
od 01.01.2006
do 07.01.2007
31.12.2009 25 m-cy*)
od 08.01.2007 3 lata**) 25 m-cy*)
 
  * Okres wyrażony w miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana

** Okres wyrażony w latach - liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności
 
© 2005-2013 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie prawa autorskie do materiałów umieszczonych w serwisie należą do RADWAG Wagi Elektroniczne i nie mogą być
kopiowane, przetwarzane ani wykorzystywane w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody RADWAG Wagi Elektroniczne.